Escoltar

Qui som

Membres

 

Col·laboradors

 

 • Aina Serra Erice (Consultora Externa)
 • Daniel Christian Wahl (Consultor Extern)
 • Jaume Fiol Vidal

 

Equips de treball d'innovació (ETis)

 

Són equips de treball multidisciplinars temporals que es crean per a treballar projectes concrets de SmartUIB. Fins ara s'han creat els següents:

 

 • ETi Ca ses Llúcies
  • Tasques: participació en les tasques corresponents al projecte de Ca ses Llúcies següents:
   • Elaboració del document del plec tècnic i de la valoració econòmica que ha servit de base per llançar el procediment administratiu
   • Seguiment tècnic del projecte
  • Membres: a més del personal de SmartUIB, està format pels membres següents:
   • Juan Muñoz Gomila (Construccions Arquitectòniques)
   • Andreu Moià Pol (Enginyeria Mecànica)
   • Javier Gulías León (Producció Vegetal)
   • Jaume Segura Fuster (Tecnologia Electrònica)
   • Miquel Coll Crespí (Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica)

 

 • ETi d'eficiència energètica i d'energies renovables a la UIB
  • Tasca: participació en la identificació i definició de possibles accions amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica i el consum d'energia de producció renovable a les instal·lacions de la pròpia universitat
  • Membres: a més del personal de SmartUIB, està format pels membres següents:
   • Andreu Moià Pol (Enginyeria Mecànica)
   • Jaume Segura Fuster (Tecnologia Electrònica)
   • Miquel Coll Crespí (Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica)
   • Miguel Roca Adrover (Tecnologia Electrònica)

 

Comissió de seguiment

 

 Les funcions bàsiques de la comissió són les següents:

 • Avaluar els resultats obtinguts dels projectes realitzats en el marc de l’SmartUIB.
 • Informar i assessorar el Consell de Direcció en els diversos àmbits (inversions, planificació d’estudis, política d’investigació, innovació i transferència) perquè pugui prendre les decisions oportunes per assolir els objectius del projecte.

 Els membres de la comissió són els següents:

a) El doctor Jordi Llabrés Bordoy, president titular.
b) El doctor Xavier Varona Gómez, president suplent.
c) El doctor Antoni Aguiló Pons.
d) El doctor Bartomeu J. Serra Cifre.
e) El doctor Bartomeu Alorda Ladaria.
f) El doctor Joan Muñoz Gomila.
g) La senyora Maria Isabel Barceló Villanueva.
h) El senyor Antonio Sola Venteo.