Escoltar

Centre d'innovació i transferència Ca ses Llúcies

Descripció del projecte

El projecte consisteix en la rehabilitació constructiva i energètica de l'edifici de Ca Ses Llúcies, situat al campus de la Universitat dels Illes Balears (UIB). L'edifici (d'una superfície aproximada de 250 m2 dividida en dues plantes) i el seu entorn més proper (de 1.000 m2 de superfície aproximadament) han de servir com un exemple d'espai sostenible, intel·ligent i saludable (SIS) dins el marc del programa d'innovació de la Universitat dels Illes Balears anomenat SmartUIB.

El centre, a més de convertir-se en la seu de SmartUIB, ha de ser en si mateix un laboratori d'innovació referent mundial en edificis amb aquestes característiques i ha d'estar en contínua evolució. El projecte està cofinançat amb fons FEDER corresponents al Programa Operatiu 2014/2020.

El projecte de Cas Ses Llúcies ha de complir amb els cinc criteris que es detallen a continuació:

  • Innovació i transferibilitat. Els descobriments i tècniques que marquen tendències han de ser transferibles i aplicables a altres projectes de construcció, qualsevol que sigui la seva escala, sobretot dins l'àmbit del turisme.
  • Qualitat ambiental i eficiència en l'ús de recursos. El projecte haurà de mostrar un ús i maneig sensible dels recursos naturals al llarg del seu cicle de vida, incloent l'operació i el manteniment. Els aspectes ambientals de llarg termini, si estan relacionats amb els fluxos de material o energia, han de ser una part integral de l'estructura construïda. Alguns aspectes fonamentals a tenir en compte són els següents: baix impacte ambiental al llarg del cicle de vida del projecte; eficiència energètica i en l'ús dels recursos naturals i els materials en la construcció, operació i manteniment; alt ús d'energia renovable sobre l'energia generada per combustibles fòssils, en la construcció, operació i manteniment; eficiència en l'ús del sòl; productes i tecnologies sòlids.
  • Normes ètiques i equitat social. El projecte ha de respectar les normes ètiques més elevades i recolzar la justícia social en totes les etapes de la construcció.
  • Viabilitat econòmica i compatibilitat. El projecte ha d'estar orientat a potenciar elements i actuacions que, mantenint la qualitat adequada, no tinguin un cost desmesurat.
  • Impacte contextual i estètic. El projecte ha de transmetre un alt grau de qualitat arquitectònica en la forma en què aborden els factors culturals i físics. Alguns aspectes a tenir en compte són els següents: millora de condicions contextuals existents, responent als contextos naturals i construïts, restauració acurada i alteració de l'ambient construït, estratègies de programació (ús i flexibilitat), qualitat arquitectònica i el seu impacte estètic (espai, forma, llum, ambient).

Els cinc criteris anteriors, definits per la Holcim Foundation, es basen en la idea del progrés i la prosperitat, la protecció de les persones, el respecte a l'entorn, la creació de valor i la construcció funcional, estètica i adaptada a l'entorn. A més, per complir amb els objectius al llarg del temps, l'estructura de l'edifici ha de ser molt versàtil i flexible als canvis de les instal·lacions.

Des de la fase inicial, el projecte està orientat a la col·laboració i integració entre equips de treball d'innovació multidisciplinars coordinat per SmartUIB (veure: ETi de Ca ses Llúcies).

Impacte

Aquesta actuació impacta en la comunitat universitària i en la societat des de diferents vessants: des de la innovació i la transferència a la demostració, passant per la pedagogia professional i social. Permet a la universitat disposar d'una infraestructura per millorar la innovació en el camp de la sostenibilitat en la construcció; d'altra banda, permet recuperar i augmentar el patrimoni de la universitat, alhora de donar exemple i mostrar a la societat que és possible construir (tant obra nova com rehabilitació) de forma més eficient i amb criteris de sostenibilitat i de salut. Això és també exportable cap al sector del turisme de la nostra regió, en permetre anar cap al concepte de la millora del turisme sostenible, el que permetrà millorar la qualitat i acostarà encara més aquesta indústria fonamental per a l'economia balear cap a l'excel·lència. D'altra banda, als beneficis anteriors se li suma el seu impacte pedagògic i de formació dins de la indústria balear.