SmartPark

Definició i àmbits d’actuació principals

El projecte SmartPark proposa la transformació d'una part del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en un parc experimental dedicat a la innovació i a la transferència de coneixements en el cicle de l’aigua, la regeneració del sòl i el disseny d’espais naturals públics per mitjà de l’actuació i la recerca adreçades a la recuperació i rehabilitació d’espais naturals i del patrimoni històric i cultural.

A través d'aquest projecte, es proposa crear un sistema d’economia circular centrat en tres dels àmbits d’actuació principals:

1.     El cicle de l’aigua. L’objectiu és que permeti reutilitzar el 80% de l’aigua consumida al campus.

2.     La regeneració del sòl. Es pretén tornar-li la fertilitat per poder-lo tornar a posar en producció amb l’objectiu d’arribar a 40 hectàrees productives.

3.     La reordenació paisatgística. Serveix de nexe entre el dos punts anteriors i implica refer parts de la urbanització per reconvertir el campus universitari en un espai més humanament habitable i respectuós amb el medi ambient. Cal recalcar la necessitat d’interconnectar les dues zones que actualment estan separades i trenquen l’ecosistema d’aiguamoll de la font de la Vila.

Finalment, també es planteja recuperar i preservar la Síquia Reial, que forma part del quart àmbit d’actuació principal: el patrimoni històric i cultural ubicat al campus.

El projecte està cofinançat amb fons FEDER corresponents al Programa Operatiu 2014/2020 i amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible corresponent a la convocatòria 2017.

smartpark