Escoltar

Objectius

SmartUIB té assignats els objectius següents:

  • Contribuir a la millora de l'eficiència de la UIB a través de la innovació amb imaginació i intel·ligència
  • Millorar l'ocupabilitat dels estudiant fomentant en ells un esperit innovador i d'emprenedor
  • Detectar i connectar persones i grups que treballen en temes relacionat per aconseguir una major sinergia
  • Desenvolupar i provar tecnologies SMART perquè posteriorment es puguin transferir a la societat